1. +144 -49
    diye, o da "nerem doğru ki?" demiş ahahahahahahhaahahahahhaahahahaha
    p
    26.05.2010 01:15yuzbasi • 1