1. 1.
  0
  bi buldurun be
  ···
 1. 2.
  0
  gençler
  ···
 2. 3.
  0
  ···
 3. 4.
  0
  @3 panpa süpersin. şukulandın
  ···
 4. 5.
  0
  @3 şukunu verdim panpa
  ···
 5. 6.
  +1 -1
  iranlı bir kişinin Türkiye hakkIndaki izlenimleri... MOHSEN YAZD' IN MEKTUBUGelecekteki Türk islam Devleti Başkanının 'Fetullah Gülen olacağını ve Başbakan' ın neden hiçbir ilişkimiz olmayan Tanzanya isimli garip bi ülkeye ziyarete gittiğini daha iyi anlayın.

  NE OLUR BUNA DA KOMPLO TEORiSi DEMEYiN ARTIK ÇÜNKÜ BELKi DE SiZ BU MAiLi OKUDUĞUNUZDA, RTE Türk islam Cumhuriyeti Başkan Adayı Fetullah GÜLEN' E saygılarını sunuyor olacaktır.

  Sevgili Türkiye' deki dostlarım ve kardeşlerim,

  Devrim sırasında devrim muhafızları tarafından önce tecavüz edilip, daha sonrada ipe gönderilen çok sevgili kız kardeşim Mehtab' ın anısına...

  Bu mektubu sizlere yazmamdaki neden bizim 30 sene kadar önce yaşadığımız o talihsiz ve karanlık günün Türkiye için de yaklaşıyor olduğunu görmem ve bundan daha derin olarak kalbimde hissetmem oldu. Türban yasasının meclisteonaylandığı tarihin iran islam devriminin olduğu güne denk gelmesi kalbimde bunun ilahi bir güçten gelen uyarı fişeği olduğu hislerini uyandırdı ve bu mektubu kaleme almaya karar verdim.

  Biliyorum hepiniz kalbinizde karanlığın otoritesini hissettiniz. Karanlık otorite gelmeden hissettirdi yaklaştığını.

  iran islam devriminden 1 hafta kadar önce Türkiye' ye gecen, uzun bir sure burada yaşayan ve daha sonra Kanada' ya iltica eden ve hâlihazırda bu ülkede felsefe öğretmenliği yapan bir iran' lıyım. Atatürk' ün aydınlık Türkiye' sini çok seviyorum ve yüreğim kan ağlayarak iran' da 'O gün' gelmeden önceki olayların sanki bir tekrarını sinemada izliyor gibi Türkiye' de görüyorum.

  Yobaz karanlığında hunharca katledilen kız kardeşimin anısına sizlere yalvarıyorumki, sakin olmaz demeyin! Sakin Türk Ordusu olduğu sürece olamaz demeyin çünkü aşağıda anlatacağım gibi ogüngeldiğinde tüm orduların eli kolu bağlanabilir.

  Bizim ailemiz iran'da laik, sol görüşlü ve aydın bir aile idi. Devrimden 1 ay önce bize bile söyleselerdi 1 ay sonra durum bu olacak diye biz bile güler geçerdik, 'deli misin?' diye sorardık belki de. Belki de derdik ki 'Şah'ın bu güçlü ordusunu nasıl yeneceklerde Şeriat karanlığını getirecekler?

  Sizlere önce Iran islam devriminin nasıl geliştiğini kısaca anlatmak istiyorum çünkü Türkiye'deki gelişmelerle çok büyük benzerlikler mevcut.

  iRAN iSLAM DEVRiMiNi BAŞARIYA GÖTÜREN AYAKLAR:

  1-Büyük kesimi fakirleşen halk dincilerin pençesine düştü. Bu halk yiyecek, giyecek gibi ufak yardımlarla onların safına çekildi. Beyinleri yıkandı ve Fakirliklerinin temelinde kirli ve dinsiz rejim olduğu benliklerine yazıldı. Açlıkla boğuşan halk bu cehaletin pençesine kolaylıkla düştü ve rejime düşmanlaştı.(ÇOK FAKiRLEŞEN TÜRK HALKINADA AYNI ŞEYLER YAPILIYOR)

  2-Hep demokrasi ve özgürlük dendi. Humeyni devrimi yapana kadar hep demokrasi ve özgürlük vaatetti. Bu şekilde birçok sol görüşlü insanlarıda kendi saflarına çekti. Bu insanlar devrim akabinde ipe giden ilk insanlar oldu.(TÜRKIYE'DE HEP DEMOKRASi VE ÖZGÜRLÜK DiYORLAR)

  3-Emir komuta zincirinde yapılanmış olan din adamları halkı kontrol altına aldı.(BAŞI ABD'DE YASAYAN FETHULLAH GÜLEN VE TARiKAT'IN YAPILANMA BiÇiMi OLAN 'ABI' YAPILANMASI BUEMiRKOMUTA ŞEKLiDiR VE DEVRiMiN EN ÖNEMLi AYAKLARINDAN BiRiSi BU EMiR KOMUTA YAPILANMASIDIR.

  BU EMiR KOMUTA YAPILANMASI DEVRiMiN HALK ORDUSUDUR VE DEVRM SIRASINDA BU EMiR KOMUTA ÇOK KISA ZAMANDA ÇOK BÜYÜK KiTLELERE EGEMEN OLUR.)

  4-Kargaşa ve kaos ortamında askeri Kışlalar basıldı. Ellerinde Kur'an ile kışlalar ele geçirildi.(BU AYAĞA ÇOK DiKKAT EDELiM ÇÜNKÜ DEVRiM SIRASINDA TÜRK SiLAHLI KUVVETLERiNi ELE GEÇiRMENiN EN ANAHTAR AYAĞI BUDUR.)

  Türk silahlıkuvvetleri bildiğim kadarı ile 600-800,000 kişiden oluşan bir kuvvettir. Yalnız unutulmaması gereken gerçek bu ordunun ancak%0,1(Binde Bir) lik bir bölümü rejimin muhafızıdır. Yani Harp okullarında eğitim görmüş subaylar ancak bu kadardır. Geri kalan %99.99 er rejim muhafızı değildir. Onlar emirlere göre hareket eden vücut parçalarıdır. Beyin olan ise az sayıdaki subaylardır. iran devriminde kargaşa ve kaos ortamında kışlaları basan yobazların ellerinde Kur'an ile erleri geçerek direnen subay ve komutanları katlettiler. Burada kilit nokta ellerinde Kur'an ile harekete gecen büyük halkkitlelerine karşı erlerin silah kullanmakta zorlanacağı gerçeğidir. Zaten kullansalar bile cahil ve beyni yıkanmış halköyle bir kudretle kışlalara saldırmıştır ki sonunda kışlalar teslim alınmıştır. O askerin açtığı ateş sonucu halktan çok ölen olmuştur ama sonuçta bir noktada erler silah bırakmak durumunda kalmışlardır. Erin kendi başına alacağı savaş inisiyatifi düşmana karşıdır. Ama büyük kitleler halinde ve ellerinde kuranlarla üzerine gelen kendi halkına karşı bu kararlılığı göstermesi mümkün olamaz. Yani er buna bir noktadan sonra direnmez yâda direnemez. Çünkü o er karşısındakinin karanlık bir devrim yapacak olan insanlar olduğunu bilecek bilinçte de değildir, kaybedeceği aydınlığın ne olduğunu da. Bunu bilecek olan sadece subaylardır. Ve kanlarının son damlasına kadar savaşacak olanlarda bu konuda aydınlanmış Türk subaylarıdır. Ama yukarda bahsettiğim üzere onlar ordunun sadece ve sadece en fazla binde birini teşkil ederler. Yani devrimin asıl savunucusu Türk ordusunun tümü değildir, sadece subay kademesidir ve erlerin durduğu ve etkisizleştirildiği noktada o subay kademesinin yok edilmesi kolay olacaktır. iran'da ordu bu şekilde etkisiz hale getirilmiştir. 'Er düşman işgali durumunda durmaz ve etkisizleştirilemez, sonuna kadar da savaşır, ama büyük bir kudretle gelen kendi halkı karşısında durabilir.'

  Şu aşamada aldıkları bu büyük ivme ve arkalarındaki çok büyük güçler ile onları normal yollardan durdurmak çok zor olacaktır. Ve bunların durdurulmadan hareket edeceği her gün ivme ve güçlerini artıracak ve işi zorlaştıracaktır. Silahlıkuvvetler ne kadar erken hareket ederse o kadar iyi olur. Sonra geç olabilir.

  Silahlı kuvvetlerin şu veya bu neden ile eli kolu bağlı ise ki öyle görünüyor bu durumda silahlı kuvvetler 'O GÜN' geldiğinde kışlalarını nasıl muhafaza edeceğinin planını çok iyi yapmalıdır. Çünkü kilit bu noktadır. Silahlı kuvvetler etkisiz hale getirilemediği müddetçe devrim başarıya ulaşamaz. Bu nedenle her askeri kışlaya normal erlerin haricinde kışlalarıkanının son damlasına kadar savunacak 'ÖZEL CUMHURiYET DEVRiM MUHAFIZLARI BiRLiKLERi' oluşturulmalı ve bunların böyle büyük bir halk hareketine karşı erlerden önce devreye girip, erler şaşkınlıklarını üzerlerinden atana kadar çatışmaya girmeleri sağlanmalı ve burada kazanılacak vakit ile gerideki subaylar erlerin dağılmasının önüne geçmelidir. Yani ordunun esas gücü ve gövdesi olan erlerin kontrolü kesinlikle kaybedilmemelidir. iran ordusunun böyle bir hazırlığı olmadığı için gafil avlandı.

  Oluşturulacak olan 'ÖZEL CUMHURiYET DEVRiM MUHAFIZLARI BiRLiKLERi' yobazlar ile çatışırken, erlerde üzerlerindeki şaşkınlığı atacaklar ve subayların organizasyonu ile çatışmalara destek vereceklerdir.

  Oluşturulacak 'ÖZEL CUMHURiYET DEVRiM MUHAFIZLARI BiRLiKLERi' çok özel eğitilmeli ve de Atatürk'e vedevrimlerine canı pahasına savunacak şekilde inanmış olmalıdırlar. Aksi halde basarîsizlik kaçınılmazdır. Çünkü enson Lübnan'da gördüğümüz üzere davasına inanmış birkaç yüz Hizbullah Militanı dünyanın en iyi ordularından birisi olanisrail ordusunu ağır zayiatlarla yenilgiye uğrattı..

  Sevgili dostlar ve kardeşler, elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalıştım çünkü aydınlığı savunmak durumunda olan sizler iran'ın geçtiği bu karanlık tüneli anlamak durumundasınız. iran'ın bu acı tecrübesi sizlerin uyanık olması için bir şans olur umarım. iran'ın devrimin hemen önceki zamanları belki bugünün Türkiye' sinden bile daha moderndi Yani olmaz, olmaz demeyin. Birgün ABD'de ikamet eden Fethullah Gülen' in ülkenin başına geleceği ihtimaline imkânsız gözü ile bakılmamalıdır. Tarih tekerrür etmeden tedbirler şimdiden ivedilikle alınmalıdır.

  Benim çok sevgili kız kardeşim Mehtab anısına yapabileceğim bu kadar. Elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Ama sizin geride kalan, aydınlık yarınlar bekleyen kızlarınız, kardeşleriniz, çocuklarınız ve Mehtab'lariniz içinyapabileceğiniz çok şeyler var. Karanlık 'O Gün' çökmeden önce Atatürk Turkiye'sine... Yapabileceğiniz ilk şey bu yazıyı bildiğiniz, tanıdığınız herkese ulaştırarak daha fazla insanı uyandırmak olabilir. O acı çok büyük acı sevgili kardeşler, anlatmak istemiyorum içinizi karartmamak için ama sevgili kardeşim Mehtab keşke bu dünyaya gelmemişolsa idi de 'O gün' o acı sonu yaşamamış olsa idi o karanlık ve pis yobaz şehvetinin pençesinde.

  Allah sizleri ve Atatürk Türkiyesi'ni korusun o yobaz karanlığının sevgili kardeşim Mehtab'a gösterdiği acı sondan.

  Anlatamıyorum onu yobazların nasıl katlettiğini, elim varmıyor yazmaya, dilim gitmiyor anlatmaya... .

  MOHSEN YAZD
  Tümünü Göster
  ···
 6. 7.
  0
  özet geç bin
  ···
 7. 8.
  0
  http://imgim.com/33vhxug.gif
  ···