1. 1.
  0
  rezerved
  ···
 1. 2.
  0
  reserved
  ···
 2. 3.
  0
  ar yu rediy
  ···
 3. 4.
  0
  (bkz: ) (bkz: ) (bkz: ) (bkz: )
  ···