1. 0
  rezerved
  ...
 1. 0
  reserved
  ...
 2. 0
  ar yu rediy
  ...
 3. 0
  (bkz: ) (bkz: ) (bkz: ) (bkz: )
  ...