1. 1.
  +2
  AHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
  ···
 1. 2.
  +2
  Eyvallah
  ···
 2. 3.
  0
  Bune simdi
  ···
 3. 4.
  0
  Ahahahhaha
  ···