/i/Saçmalamaca

Bu altincide saçmalamak serbest !
 1. 1.
  +4 -1
  https://imgyukle.com/f/2022/05/14/R3KnCx.jpg
  ···
 1. 2.
  +1
  ahahahahahahahaa
  ···